Kurs
Służebne Przywództwo Online

Bądź zakorzeniony i zbudowany w Chrystusie (Kol 2, 7)

Wersja podstawowa Kursu Służebne Przywództwo była zorganizowana przez CHARIS International, a Krajowa Służba Komunii CHARIS Polska przygotowała wersję polskojęzyczną i prowadzi Ten Kurs w Polsce. Krajowa Służba Komunii wyprodukowała również i prowadzi jego kontynuację.

REKOLEKCJE CHARIS  DLA WSZYSTKICH

… aby przyszły od Pana czasy pokrzepienia (Dz 3, 20)

24 września  /sobota/ 2022 
Zatoka Sportu w Łodzi

Zobacz błogosławieństwo dla Kursu od JE Kard. Nycza.

I Ogólnopolskie Forum CHARIS

19 czerwca 2021 – Łódź
Uroczyste zakończenie I edycji kursu SP CHARIS
ul. Sienkiewicza 60

II Ogólnopolskie Forum CHARIS

Uroczyste zakończenie jesiennych kursów CHARIS
II edycja Kursu SP ścieżka 1 i 2 oraz Kontynuacja
5 lutego 2022 – Łódź
ul. Sienkiewicza 60