Uczestnicy:  Polska edycja kursu jest otwarta dla każdego, kto chce poznawać teologię i praktykę odnowy charyzmatycznej oraz pragnie wzrastać w intymnej relacji z Duchem Świętym.

Kluczowe cechy:  

  • Modlitwa uwielbienia prowadzona przez polskie grupy modlitewne
  • Nagrane wideo trwające 1 godzinę do indywidualnego odsłuchania
  • Jedno nauczanie na tydzień, łącznie 14 nauczań
  • Link wysyłany raz na tydzień poprzez grupę mailingową
  • Każde nauczanie zawiera zadanie do wykonania w ciągu tygodnia
  • Uczestnicy zorganizowani są w małych grupach prowadzonych przez animatorów
  • Podczas kursu planowane są 4 spotkania online w małych grupach oraz dwa otwarte spotkania online z nauczycielami.
  • Certyfikat kursu online (CHARIS International) dla uczestników, którzy ukończyli kurs

Ważna uwaga: Płatność podczas rejestracji

W razie pytań prosimy o kontakt: kurs@sluzebneprzywodztwo.org