Obszar nauczania podstaw /  przekazywania wizji: 

1. Historia i tożsamość CCR

2. Misja CHARIS

3. Eklezjologia

4. Teologia Ducha Świętego (pneumatologia)

5. Chrzest w Duchu Świętym

6. Ekumenizm

7. Dobra nowina (Jezus) 

Obszar Praktyki:

8. Elementy spotkania modlitewnego

9. Ewangelizacja

10. Wstawiennictwo

11. Życie przywódcy

12. Służba ubogim

13. Charyzmaty

14. Ciało Chrystusa (wspólnota)