Kurs Służebne Przywództwo ONLINE to wprowadzenie i ugruntowanie w teologii i praktyce odnowy charyzmatycznej oraz służby CHARIS.

Zobacz błogosławieństwo dla Kursu od JE Kard. Nycza.

Zobacz błogosławieństwo dla Kursu od JE Kard. Nycza.

Bądź zakorzeniony i zbudowany w Chrystusie

(Kol 2,7)

Żyjemy w szczególnych czasach, w których Kościół musi się zmierzyć z licznymi, nowymi wyzwaniami. Między innymi jesteśmy wezwani do stosowania w praktyce nowych form komunikacji w ewangelizacji i formacji. W wersji online udostępniamy treści także dla wielu osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych z powodu ograniczeń
czasowych, komunikacyjnych czy finansowych.

Cel: Przedstawić historię i tożsamość odnowy charyzmatycznej oraz pogłębić teologię i praktykę liderów Kościoła w ważnych obszarach naszej misji.

Miejsce: on-line / platforma wirtualna

Nie miałeś/aś możliwości wzięcia udziału w I edycji Kursu?
Ta opcja jest właśnie dla Ciebie

Dostępne będą dwie ścieżki kursu, różniące się jedynie datą startu i zakończenia:

Spotkania otwarte (patrz: Jak działa kurs? pkt. 7) będą wspólne dla obydwu ścieżek i odbędą się w dniach: 19 listopada 2021 oraz 7 stycznia 2022 w godz. 19:00 – 21:00.

Ścieżka 1

Data startu: 17 września 2021
Zawartość: 14 nauczań
Data końca: 17 grudnia 2021

Ścieżka 2

Data startu: 22 października 2021
Zawartość: 14 nauczań
Data końca: 28 stycznia 2022

Więcej informacji: kurs@sluzebneprzywodztwo.org