Jak działa internetowy Kurs CHARIS Służebne Przywództwo?

Kurs składa się z 14 sesji szkoleniowych wideo (jednej na tydzień), które wymagają około 2godz. / 2godz.30min pracy osobistej tygodniowo: 1godz. / 1godz.15min na obejrzenie filmu i 1 godzina na wykonanie pracy osobistej, o którą prosi się uczestników pod koniec każdej sesji. Konieczne jest również zapewnienie czasu na udział w 4 spotkaniach w małych grupach dzielenia i dwóch zaplanowanych otwartych spotkań z nauczycielami Kursu na Zoomie.

Kształt kursu:

 1. Ogólna grupa mailingowa zgromadzi wszystkich polskich uczestników. To za pośrednictwem tej grupy będą oni otrzymywać wszystkie praktyczne informacje, których potrzebują, aby przejść szkolenie tydzień po tygodniu. Jest to grupa informacyjna. 
 2. W każdy piątek nasz zespół techniczny umieści na kanale YouTube nauczanie tygodnia. Będzie ono dostępne tylko przez ok. 10 dni i po tym czasie zostanie usunięte. Każdy uczestnik otrzyma link do nauczania.
 3. W tym samym czasie, w jakim udostępnione zostanie nauczanie, uczniowie będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych w formie PDF i zleconych zadań (napisanie krótkiej pracy). Ta praca powinna zawierać od 200 do 250 słów (nie więcej). Napisanie wszystkich prac w ustalonym terminie jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu.
 4. Każdy uczestnik będzie częścią małej grupy, składającej się z około 10 osób i kierowanej przez animatora. Te małe grupy zostaną utworzone automatycznie. Każdy członek grupy przedstawia animatorowi swoje prace (patrz punkt 3) najpóźniej do następnego czwartku po opublikowaniu filmu.
 5. W małych grupach uczniowie mogą również zadawać pytania a animator przekaże je organizatorom i nauczającym.
 6. Podczas kursu planowane są 4 spotkania w małych grupach:
  • W pierwszym tygodniu, aby poznać się i omówić zasady współpracy
  • Po 7 nauczaniach, aby omówić część teologiczną Kursu
  • Po 10 nauczaniu, aby modlić się razem
  • Na koniec kursu, aby podsumować całość
 7. Na zakończenie każdej z dwóch części kursu (podstawy i obszar praktyki) odbędzie się spotkanie otwarte poprzez Zoom, gdzie organizatorzy i nauczający odpowiedzą na niektóre wcześniej zadane pytania. Odpowiedzi będą tłumaczone z jęz. angielskiego. (patrz punkt 5).
 8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli cały kurs, otrzymają certyfikat od CHARIS International.