Jak działa internetowy Kurs CHARIS Służebne Przywództwo?

Kurs Podstawowy składa się z 14 sesji szkoleniowych wideo zaś Kurs Kontynuacji z 10 sesji (jednej na tydzień), które wymagają około 2godz. / 2godz.30min pracy osobistej tygodniowo: 1godz. / 1godz.15min na obejrzenie filmu i 1 godzina na wykonanie pracy osobistej, o którą prosi się uczestników pod koniec każdej sesji. Konieczne jest również zapewnienie czasu na udział w 4 spotkaniach w małych grupach dzielenia i dwóch zaplanowanych otwartych spotkań z nauczycielami Kursu na Zoomie.

Kształt kursu:

 1. Uczestnicy będą otrzymywać wszystkie praktyczne informacje, których potrzebują, poprzez korespondencję mailową. Biuro i organizatorzy kursu będą się kontaktować właśnie w ten sposób.
 2. Pod koniec tygodnia nasz zespół techniczny będzie umieszczał na kanale YouTube kolejne nauczania. Będą ono dostępne tylko przez ok. 14 dni i po tym czasie zostanie usunięte. Każdy uczestnik otrzyma link do nauczania.
 3. W tym samym czasie, w jakim udostępnione zostanie nauczanie, uczestnicy będą mieli dostęp do konspektów wykładu i zleconych tematów zadań. Zwykle zadaniem jest napisanie krótkiej pracy. Powinna ona zawierać od 200 do 250 słów (nie więcej). Napisanie wszystkich prac w ustalonym terminie jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu.
 4. Każdy uczestnik będzie przydzielony do małej grupy, składającej się z około 10 osób i kierowanej przez animatora. Te małe grupy zostaną utworzone automatycznie. Każdy członek grupy przesyła właśnie do animatora swoje prace (patrz punkt 3) najpóźniej do końca następnego tygodnia po opublikowaniu filmu.
 5. W małych grupach uczniowie mogą również zadawać pytania a animator przekaże je organizatorom i nauczającym.
 6. Podczas kursu planowane są 4 spotkania w małych grupach:
  • W pierwszym tygodniu, aby poznać się i omówić zasady współpracy
  • Po 7 nauczaniach, aby omówić część teologiczną Kursu
  • Po 10 nauczaniu, aby modlić się razem
  • Na koniec kursu, aby podsumować całość
 7. Na zakończenie każdej z dwóch części kursu (podstawy i obszar praktyki) odbędzie się spotkanie otwarte poprzez Zoom, gdzie organizatorzy i nauczający odpowiedzą na niektóre wcześniej zadane pytania. Odpowiedzi będą tłumaczone z jęz. angielskiego. (patrz punkt 5).
 8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli cały kurs, otrzymają certyfikat od CHARIS International.