Plan Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Charis

19.06.2021 r. u Jezuitów w Łodzi

Odnowieni w Duchu

9:00 – Początek rejestracji

Kawa

9:50 – Start transmisji

10:00 – Rozpoczęcie programu, prowadzenie: Joanna Żeromińska, Michał Rajs

Rozpoczęcie, powitania, modlitwa i uwielbienie

10:30 – I blok

Przedstawienie zespołu KSK – Antoni Tompolski (koordynator CHARIS Polska)

                  O. kard. Cantalamessa: „Odnowa charyzmatyczna w służbie dla całego kościoła” 

11:30 – Przerwa kawowa

12:00 – II blok: Chrzest i Życie w Duchu Świętym

                  Odnowieni w Modlitwie: Duch Święty odnawia naszą modlitwę – Krystyna Sobczyk (Sekretariat NE Kraków)

                  Odnowieni w poznawaniu Słowa – ks. Artur Potrapeluk (moderator Odnowy)

Duch Święty odnawia naszą miłość – daje pragnienie służby i ewangelizacji – o. dr Bogdan Kocańda OFMConv

13:10 – Rozdanie międzynarodowych certyfikatów ukończenia Kursu Służebne Przywództwo (o. J. Dubel CSsR, A. Tompolski)

Możliwe zdjęcie grupowe absolwentów kursu

13:15 – Obiad

14:15 – III blok: Duch Święty daje nam pragnienie jedności 

Pino Scafuro – moderator CHARIS INTERNATIONAL (online) – tłumaczenie z hiszpańskiego

Karol Sobczyk (sekretariat NE Kraków)

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15:10 – Małe grupy (temat: jedność)

 15:45 – Przerwa kawowa

16:00 – Dzielenie/świadectwa z grup

16:50 – Duch Św. pobudza nasze charyzmaty

Modlitwa uwielbienia, dziękczynienie za CHARIS, wstawiennictwo – Marcin Zieliński (Głos Pana)

17:50 – Przygotowanie do Eucharystii

18:00 – Eucharystia (homilia – abp Grzegorz Ryś), błogosławieństwo i rozesłanie

19:30 – Kolacja/rozmowy/modlitwa

20:30 – Zakończenie