Spotkanie świeckich liderów CHARIS
9 września 2021

„Odnowa Duszpasterska Parafii – Perspektywa Świeckich”

Pytania, które rozważaliśmy:

1. Co byłoby dla mnie zmianą nr 1 w nawróconej duszpastersko parafii? 
Tzn. wtedy wiem, że nawrócenie duszpasterskie się tu dokonuje.

2. Co możemy zrobić, by po pandemii wierni powrócili do Kościoła?

3. Jak, jako wspólnota Kościoła, możemy odzyskać wiarygodność (wobec, mówiąc ogólnie: nadużyć)? 

4. Co robić, aby ludzie odzyskali przekonanie, że Kościół jest ekspertem od spraw duchowych?

5. Do jakich posług w parafii czuję się powołany?

6. Jak budować dobre relacje z kapłanami?