SŁUŻEBNE PRZYWÓDZTWO, KONTYNUACJA – WIOSNA 2022


Data startu: 18 marca 2022

Zawartość: 10 nauczań

Data końca: 27 maja 2022

Spotkania otwarte: 27 maja 2022 w godz. 19:00 – 21:00 (patrz: Jak działa kurs? pkt. 7)

Koszty udziału:

rejestracja do 6.03  – 100 zł

rejestracja do 7.03 – 150 zł

Program

– 15 października –

o. Mariusz Orczykowski & Sylwia Sadlik – Słowo i Duch: Chrzest w Duch Świętym

 1. Jezus wypełniony Duchem Świętym
 2. Skutki chrztu w Duchem Świętym
 3. Różnica między chrztem sakramentalnym i chrztem w Duchu
 4. Chrzest Duchem Świętym wzmacnia łaskę Chrztu Świętego
 5. Wołania Ducha Świętego w nas

– 22 października –

bp Artur Ważny – Pełnia i moc: Posługa Ducha Świętego

 1. Rz 8 – różnorodne działanie Ducha w wierzących
 2. 1 Kor 12 – charyzmaty
 3. Wyjaśnienie charyzmatów epifanijnych (glosolalia, proroctwo, rozeznawanie)
 4. Potrzeba uwielbienia, właściwa rola uwielbienia – moc do uwielbienia

– 29 października –

bp Andrzej Siemieniewski & Anita i Tomasz Piechnik – Przekraczanie granic: Nowość Odnowy Charyzmatycznej

 1. Czym jest doświadczenie w chrześcijaństwie? Różnorodność w odnowie (tzw. trzecia fala)
 2. Dlaczego chrzest w Duchu Świętym wzbudza różne negatywne reakcje
 3. Hierarchia Kościoła (różne postawy i doświadczenia)
 4. Ocena poprzez owoce

– 5 listopada –

Marcin Zieliński & Maria Kastyak – Jeden jest Duch: Niepodzielność „strumienia łaski”

 1. Ef 4, 1–16 – jedność w obrębie „strumienia łaski” Kościoła katolickiego i różnorodność w darach
 2. Różnorodność wspólnot charyzmatycznych

-12 listopada –

bp Andrzej Przybylski – Największa jest miłość: Serce otwarte dla każdego

 1. 1 Kor 13 – miłosierdzie jako fundament chrześcijańskiego życia
 2. Prymat miłosierdzia w traktowaniu ludzi uzależnionych, o innych orientacjach (ideologicznych, seksualnych, …)
 3. Prymat miłosierdzia w związkach nieformalnych i nieregularnych.

– 19 listopada –

o. Jacek Dubel & s. Agnieszka Koteja Pamięć o ubogich: Ubodzy i bezdomni wielkim wyzwaniem i darem dla Kościoła

– 26 listopada – zmiana kolejności nauczań

o. Bogdan Kocańda wraz ze wspólnotą Talitha Kum – Cała Ewangelia: Ewangelizacja dzisiaj

 1. Kerygmat – naprawdę Dobra Nowina
 2. Jak przygotować serca i umysły słuchaczy na przyjęcie orędzia Dobrej Nowiny – zmiana paradygmatu ewangelizacji
 3. Życie i świadectwo keryxa

– 3 grudnia –

Karol Sobczyk & ks. Łukasz Kamykowski – Aby byli jedno: Jedność z innymi wyznaniami

 1. Ekumenizm Ducha, komunia darów
 2. Dz 10, 44–48; Dz 11, 15–17 – chrzest Korneliusza
 3. Jak rozumieć i rozwijać ekumenizm relacyjny

– 10 grudnia –

abp Grzegorz Ryś – Apostołowie i prorocy: Duchowni i świeccy

 1. Ef 2, 19–21: A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
 2. Iuvenescit Ecclesia, współpraca świeckich i duchownych

– 17 grudnia –

o. Krzysztof Czerwionka – Cały świat: Misje – idźcie na cały świat…

 1. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (powołanie do bycia uczniem-misjonarzem)
 2. Ewangelizacja ad intra i ad extra

Metoda

Taka sama jak w Kursie Służebne Przywództwo: nauczania co tydzień, krótkie prace pisemne, 3 spotkania w małych grupach, 2 spotkania otwarte dla wszystkich z nauczającymi. Będą dostępne konspekty!