Łódź 5 lutego 2022

Antoni Tompolski | Ewangelizacja | Charis | Część 1

bp Andrzej Siemieniewski | Jedność | Charis | Część 2

ks. Mirosław Tosza | Pomoc ubogim | Charis | Część 3

Eucharystia – I sobota miesiąca [05.02.2021]